Suara Nadi

Padi Itu Senyap dan Dunia Itu Tenang

Oleh Wan Nor Azriq (Novelis)   |   Posted on