Bual Nusantara

[EP19] Demokrasi dan Pemantauan Pilihanraya, bersama Tad